YACHT CLUB
LIUZHOU GUANGXI (CHINA)

LOCATION: Liuzhou, Guangxi, China

YEAR:2010

TYPE: Commercial

AREA: 4.000 sqm

STATUS: Built


concept_design_book_JAN_20_low_res-36.jpgconcept-design-Book-JAN-20-low-res-4.jpgconcept-design-book-JAN-20-low-res-30.jpg